Warunki reklamacji
 • Reklamowany może być tylko towar zakupiony u sprzedającego oraz ten, który jest własnością kupjącego.

 • Jeżeli prawo własności nie przeszło jeszcze ze sprzedającego na kupującego, nabywca, zgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść roszczenie tylko po pełnym upłatnieniu na podstawie § 151 kodeksu cywilnego.

 • Jeżeli kupującym jest konsument - osoba fizyczna, dla oferowanych towarów przewidziana jest 24-miesięczna gwarancja, chyba że w towarach określono inaczej i jest ona przetwarzana zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów i kodeksem cywilnym.

 • Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, postępuje zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego

 • Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy do kupującego.

 • Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia reklamacji u sprzedającego niezwłocznie po wykryciu wady.

 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane przez:

  • mechaniczne uszkodzenie spowodowane przez kupującego,

  • niewłaściwe użycie produktu w sposób inny niż podany w instrukcji użytkowania,

  • korzystanie z towarów w warunkach, które nie odpowiadają ich środowisku naturalnemu,

  • korzystanie z towarów z naruszeniem warunków określonych w dokumentacji, zasadach ogólnych, normach technicznych lub przepisach bezpieczeństwa lub jakichkolwiek innych naruszeniach warunków gwarancji

 • Wady wynikające z klęsk żywiołowych są również wyłączone z odpowiedzialności sprzedającego

 • Odpowiedzialność za wady również nie obejmuje naturalnego zużycia towarów (lub ich części) spowodowanych użytkowaniem towarów. Dlatego krótsza żywotność produktu nie może być uznana za wadę i nie można jej reklamować.

 • Zwracany towar musi zostać wysłany na nasz adres lub osobiście dostarczony na adres kontaktowy. Towar musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu podczas transportu. Do towaru należy załączyć kopię dowodu zakupu (faktury) i zalecamy dołączenie wypełnionego formularza reklamacyjnego. Reklamacje należy składać wyłącznie w formie pisemnej (pocztą) lub osobiście (nie e-mailem).

 

Formularz reklamacyjny

 • Sprzedawca potwierdza otrzymanie reklamacji i daje nabywcy pokwitowanie odbioru towaru w odpowiedniej formie. Dniem dostarczenia reklamacji jest data jej dostarczenia do sprzedawcy. Jeśli nie jest możliwe natychmiastowe dostarczenie potwierdzenia, musi zostać dostarczone bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej wraz z dowodem. Potwierdzenie reklamacji zostanie przesłane na piśmie.

 • Sprzedawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia. Po upływie 30 dni od złożenia reklamacji kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna i otrzyma zwrot całej kwoty za towar lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.

 • Zwrot roszczenia lub anulowanie zamówienia zostanie dokonany na numer konta podany przez kupującego w celu uzyskania zwrotu. Przy płatności kartą kredytową jest to konto, na które wydana jest karta kredytowa.

 • Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty dostawy towaru niezależnie od sposobu zapłaty faktury za towary.

 • Prawa kupującego :

  • w przypadku dającej się usunąć wady kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia jej w terminie. Sprzedawca decyduje, jak naprawić wadę. Kupujący może zażądać zamiast naprawy wymiany wadliwych przedmiotów,  jeżeli sprzedawca nie ponosi zwyższonych kosztów w stosunku do ceny towaru lub wartości napraway

  • w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia, które uniemożliwia właściwe użytkowanie przedmiotu, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub do odstąpienia od umowy kupna (zwrot pieniędzy).

  • reklamację uważa się za rozwiązaną, jeżeli  zostanie rozwiązana poprzez zwrócenie reklamowanego towaru, wymianę  lub zwrot ceny zakupu towarów, pisemny wniosek o odbiór lub uzasadnioną odmowę.

 • Należy skontrolować towar przy odbiorze przesyłki, ponieważ towary mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu, zalecamy, aby kupujący rozpakował paczkę i skontrolował zawartość w obecności przewoźnika. Podpisując przesyłkę oświadczasz, że opakowanie jest nieuszkodzone.

 • Niniejsze warunki reklamacji stanowią integralną część ogólnych warunków, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia kupującego.

 

Procedura:

 • Po wypełnieniu formularza, uszkodzony towar musi zostać wysłany na nasz adres podany na stronie internetowej. Towar wysłany za pobraniem nie zostanie przejęty.

 • Po zapoznaniu się z wadliwym towarem przystąpimy do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Alternatywne rozwiązanie sporów konsumenckich 

1 lutego 2016 r. powstała Ustawa nr. 391/2015 w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich i zmian niektórych ustaw. Celem tej ustawy jest stworzenie nowej możliwości dla konsumentów, aby szybko i sprawnie rozstrzygnąć spór ze sprzedawcą, mniej formalnie, a przede wszystkim za darmo lub przy minimalnym koszcie.

 

Kto rozwiązuje spory konsumenckie?

Sieć wymienionych podmiotów, która w przypadku problemu ze sprzedawcą może skontaktować się z konsumentem, jeśli ma problem z zakupionym produktem lub usługą. Podmioty rozwiązują spór pozasądowo, proces jest mniej formalny, ale musi być zgodny z procedurą określoną w ustawie.

Proces

Jeżeli konsument nie jest usatysfakcjonowany obsługą reklamacji przez sprzedającego lub uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa, może skontaktować się ze sprzedawcą i poprosić o ponowną naprawę. Jeżeli sprzedawca nie odpowie na żądanie w ciągu 30 dni od daty wysłania, konsument może skontaktować się z odpowiednim podmiotem z wnioskiem o wszczęcie alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

Podmiot po otrzymaniu skargi bada jej uprawnienia i decyduje się na rozpoczęcie alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich. Na podstawie przyczyn określonych w regulaminie, jednostka może odmówić przyjęcia skargi.

Po uruchomieniu usługi ARS podmiot kontaktuje się ze sprzedawcą i kupującym w celu rozwiązania sporu. Spór powinien zostać rozwiązany w ciągu 90 dni, przy bardziej złożonych sporach, okres ten może zostać przedłużony.

Ukończenie alternatywnych rozwiązań sporów konsumenckich

Celem alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich jest znalezienie kompromisowego rozwiązania dla stron sporu i zawarcia umowy.

Jeżeli jednak strony nie dojdą do porozumienia i istnieje widoczne naruszenie praw konsumenta, organ ten sporządza opinię wyjaśniającą jej prawa, a niniejsza opinia może służyć jako propozycja postępowania prawnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl